เอกสารในการพิจารณา

เอกสารประเมินธุรกรรม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกรรม ท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายโฉนด หน้า-หลัง
  2. รูปถ่ายทรัพย์สินที่จะจำนอง
  3. รูปถ่ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะจำนอง (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายใบประเมินจากกรมที่ดิน (ขอได้จากกรมที่ดิน ทุกเขต)